Dodatkowe dofinansowanie w wysokości
40 000 zł
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
tym samym poziom dotacji z WFOŚiG wzrósł z 35 000 zł do 75 000 zł.

 

2014 06 05 matematyka 01Program Operacyjny Kapitał Ludzki- w ramach konkursu , Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Projektodawca : Gmina Nowogard
Tytuł Projektu  : „Szkoły Nowogardzkiej Gminy na Edukacyjne Wyżyny”
Numer Projektu : UDA-POKL.09.01.02-32-249/12-00
Kwota dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -2 637 140,00 zł
Termin realizacji - 01.09.2012r.-31.07.2015r.
Czas realizacji projektu : okres 3 lat

Dodatkowe zajęcia z angielskiego w Błotnie
Dofinansowanie zajęć z języka angielskiego w szkole podstawowej w Błotnie
16 tys zł 

Projekt "Around the World in Eighty Hours" realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA

b_260 _ 192_16777215_0_0_images_2014_12_03_budynek_socjalny_podpisanie_2014_12_04_BUDYNEK_SOCJALNY_003.JPG


Dofinansowanie w wysokości

749.359,56 zł.
z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie

więcej