prawo jazdyNadszedł czas na kolejną porcję informacji, która tym razem będzie dotyczyć osób, które posiadają prawo jazdy z innego kraju, a chcieliby je wymienić na polskie prawo jazdy. Wymiana taka jest konieczna w przypadku, jeżeli planujecie pozostać w Polsce.
Przed wojną na Ukrainie, prawo polskie zobowiązywało obywatela Ukrainy przebywającego dłużej niż 185 dni na terenie Polski do wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polskie. Ten obowiązek nadal obowiązuje tych, którzy nie posiadają statusu UKR. W przypadku osób ze statusem UKR, zgodnie z podpisaną spec ustawa, mają prawo korzystać ze swojego ukraińskiego prawa jazdy do końca 2023 roku. Są jednak wyjątki. Osoby, które np. pracują jako kierowcy zawodowi w polskiej firmie, muszą koniecznie wymienić swe ukraińskie prawo jazdy.

Jak wymienić prawo jazdy?
Aby wymienić ukraińskie prawo jazdy na polskie musicie zebrać pakiet dokumentów, który będzie Wam potrzebny. Na pierwszym miejscu konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku wraz z tłumaczeniem przysięgłym prawa jazdy jakie posiadacie. Następnie paszport, kserokopię prawa jazdy, swoją fotografię, dowód uiszczenia opłaty za wymianę prawa jazdy (100 zł), dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej (0,50 zł), kserokopię dokumentu, z którego wynika prawo pobytu w Polsce oraz do wglądu oryginał prawa jazdy.

Gdzie złożyć dokumenty?
W celu wymiany ukraińskiego prawa jazdy, jego posiadacz powinien złożyć odpowiedni wniosek. W przypadku Gminy Nowogard wniosek ten składamy nie w Urzędzie Miejskim, а w siedzibę Starostwa Powiatowego w Wydział Komunikacji w Goleniowie ul. Dworcowa 1.
- w Wydziale Komunikacji interesanci przyjmowani są:
- od godziny 7:30 do godziny 15:00 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki;
ŚRODA NIECZYNNE
- I piętro pok. 102 – sprawy dotyczące praw jazdy.

Wzór wniosku można znaleźć na stronie internetowej Starostwa, ale również pod tym adresem: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204580

Dodatkowo obywatel Ukrainy zobowiązany jest do złożenia wraz z wnioskiem o wymianę prawa jazdy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu potwierdzenia danych zawartych w dokumencie ukraińskim oraz potwierdzenie dokonania opłaty konsularnej na rzecz właściwego Konsulatu Ukrainy w Polsce, który potwierdzać będzie autentyczność wymienianego prawa jazdy. Na stronie internetowej danego urzędu należy także odszukać informację o sposobie składania wniosków (np. na temat elektronicznej rezerwacji terminu spotkania w urzędzie) oraz o innych dokumentach i oświadczeniach, których złożenie jest wymagane w danym urzędzie.

Co będzie z ukraińskim prawem jazdy?
Polskie prawo jazdy wydaje się po zwrocie zagranicznego dokumentu. Ukraińskie prawo jazdy jest przesyłane do organu, który je wydał. Termin załatwienia sprawy uzależniony jest od potwierdzenia danych zamieszczonych w oryginale dokumentu przez właściwy organ tego państwa, który go wydał.

Ile będziecie czekać?
Termin procedury zależy od kilku czynników. Ale najczęściej jest to:

  • do 9 dni roboczych od złożenia wniosku,
  • do 2 miesięcy – wyjątkowo, jeśli urząd musi wyjaśnić Waszą sytuację (na przykład jeśli macie zakaz prowadzenia pojazdów).

Możecie sami sprawdzać czy Wasze prawo jazdy jest już gotowe na stronie  www.kierowca.pwpw.pl lub www.info-car.pl. Wystarczy, że podacie swój numer PESEL oraz imię i nazwisko.

Co robić, jeżeli dostaliście odmowę?
Nie wykluczone, że może zdarzyć się tak, że dostaniecie odmowę, a powód może być różny. Jeśli urzędnik nie wyda Wam prawa jazdy – możecie się odwołać od tej decyzji. Macie na to 14 dni od otrzymania informacji o odmowie wydania. Odwołanie skierujcie do samorządowego kolegium odwoławczego, ale złóżcie w urzędzie, który odmówił Wam wydania prawa jazdy.  
Drodzy Przyjaciele, mam nadzieję, że w tym artykule udało mi się udzielić Wam wystarczającej informacji dotyczącej wymiany Waszego prawa jazdy na polskie.
Będę nadal zbierała pożyteczne dla Was informacje i publikowała je w kolejnych moich artykułach. W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem telefonu: 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim w Nowogardzie, na Placu Wolności 1, w pok. 205.

Zapraszam już dziś do kolejnego artykułu.

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

prawo jazdy ukrНастав час ще однієї інформації, цього разу щодо людей, які мають водійські права іншої країни і бажають обміняти їх на польські водійські права. Такий обмін необхідний, якщо Ви плануєте залишитися в Польщі.
До війни в Україні польське законодавство зобов’язувало громадянина України, який перебував у Польщі понад 185 днів, обміняти українські водійські права на польські. Цей обов’язок все ще поширюється на тих, хто не має статусу UKR. Що стосується осіб зі статусом УКР, то відповідно до підписаного спеціального акту вони мають право користуватися українськими водійськими правами до кінця 2023 року. Проте є винятки. Люди, які, наприклад, працюють професійними водіями в польській компанії, повинні обміняти українські водійські права.

                                     
Як обміняти водійські права?
Щоб поміняти українське посвідчення водія на польське, Вам необхідно зібрати пакет документів, який Вам знадобиться. Перш за все, необхідно подати відповідну заяву разом із присяжним перекладом наявного у Вас посвідчення водія. Потім Ваш паспорт, ксерокопія посвідчення водія, Ваша фотографія, підтвердження оплати за заміну посвідчення водія (100 злотих), підтвердження сплати реєстраційного збору (0,50 злотих), ксерокопія документа, що підтверджує право на перебування в Польщі та оригінал водійського посвідчення для перевірки.

Куди подавати документи?
Для обміну українського посвідчення водія його власник повинен подати відповідну заяву. У випадку гміни Новогард цю заяву слід подавати не до мерії, а до окружного управління у відділі зв’язку в Голенюві, вул. Дворцова 1.
- у відділі комунікацій бажаючі приймаються:
- понеділок, вівторок, четвер і п'ятниця з 7:30 до 15:00;

СЕРЕДА ВИХІДНИЙ
- 1-й поверх кабінет 102 – справи щодо водійських прав.  
 Форму заявки можна знайти на веб-сторінці старости, а також за цією адресою: http://spow.goleniow.ibip.pl/public/?id=204580

 Крім того, громадянин України зобов’язаний подати разом із заявою про обмін посвідчення водія згоду на обробку персональних даних для підтвердження даних, які містяться в українському документі, та підтвердження сплати консульського збору до компетентного консульства України в Польщі, яке підтвердить справжність обмінених водійських прав. На веб-сайті відповідного офісу Ви також повинні знайти інформацію про те, як подавати заявки (наприклад, як записатись на зустріч в офісі в електронному вигляді), а також про інші документи та декларації, які необхідно подати до певного офісу.

Що буде з українськими водійськими правами?
Польське водійське посвідчення видається після повернення іноземного документа. Українське водійське посвідчення надсилається до органу, який його видав. Кінцевий термін вирішення питання залежить від підтвердження даних, що містяться в оригінальному документі, компетентним органом країни, яка його видала.

Як довго ти будеш чекати?
Терміни проведення процедури залежать від кількох факторів. Але найчастіше це:

  • до 9 робочих днів з моменту подачі заявки,
  • до 2 місяців - винятково, якщо офісу потрібно вияснити Вашу ситуацію (наприклад, якщо Вам заборонено керувати транспортними засобами).

Ви можете самостійно перевірити, чи готові Ваші водійські права, на www.kierowca.pwpw.pl або www.info-car.pl. Вам потрібно лише вказати свій номер PESEL та ім’я та прізвище.

Що робити, якщо отримали відмову?
Цілком можливо, що Вам буде відмовлено, і причина може бути іншою. Якщо посадова особа не видає Вам водійські права, Ви можете оскаржити це рішення. На це Ви маєте 14 днів з моменту отримання інформації про відмову у видачі. Надішліть апеляцію до апеляційної комісії місцевого самоврядування, але надішліть її до органу, який відмовив Вам у видачі водійських прав.

Шановні друзі, я сподіваюся, що в цій статті мені вдалося надати Вам достатньо інформації про обмін водійських прав на польські.

Я продовжу збирати для Вас корисну інформацію та публікувати її у своїх наступних статтях. Якщо у Вас виникнуть запитання, будь ласка, зв’яжіться зі мною за телефоном: 690 800 077 або в мерії міста в Новогарді, Plac Wolności 1, каб. 205.

Запрошую Вас вже сьогодні прочитати наступну статтю.

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ польсько-українських