Witam wszystkich ponownie. W tym artykule chcę Wam opowiedzieć o zasadach związanych z przekraczaniem granicy pomiędzy Polską a Ukrainą.
W ostatnim czasie dostaję od Was wiele pytań odnośnie podróżowania poza granice Polski, gdyż wiele osób chciałoby pojechać na Ukrainę i wrócić z powrotem z różnych osobistych powodów, ale nie jest wiadomo jakie teraz obowiązują zasady na granicy.
Ja, jak zawsze ze swojej strony, przyłożę starania, żeby przekazać Państwu pomocne informacje.

granica 1Co jest niezbędne dla przekraczania granicy?
W pierwszej kolejności powiem o zasadach przekraczania granicy dla tych obywateli Ukrainy, którzy posiadają PESEL z statusem UKR.
Posiadając numer PESEL, możemy dopiero złożyć wniosek o PROFIL ZAUFANY oraz uruchomić aplikację DIIA.PL (mObywatel). DIIA.PL jest niezbędna także dla dzieci powyżej 13 lat. Od niedawna istnieje również opcja dodania swoich dzieci do własnego DII. Mając PROFIL ZAUFANY i uruchomioną aplikację DIIA.PL będziecie mogli Państwo przekroczyć granicę bez większych problemów.
Dlaczego i do czego PROFIL ZAUFANY i DIIA.PL są potrzebne, mogą Państwo zapoznać się jeszcze raz w jednym z wydań gazety DZIENNIK NOWOGARDZKI w serii artykułów UŻYTECZNE DLA UKRAIŃCÓW, albo na stronie internetowej: https://nowogard.pl/ w zakładce Ukraina.

 


APLIKA 1Apeluję do zgłoszenia w punkcie kontrolnym na granicy, że Państwo posiadają aplikacje DIIA.PL i wyjeżdżają z Polski z zamiarem powrotu, i że nie wracacie jako turysta, a wjeżdżacie jako uchodźca od wojny na terenie Ukrainy.


Zasady przekraczania granicy dla
osób z STATUSEM UKR:
Aby obywatel Ukrainy, który posiada status UKR, miał możliwość bezpiecznie przekroczyć granicę z Polski do Ukrainy, powinien posiadać komplet dokumentów pozwalający na to. Najważniejsze są:
1. Ważny międzynarodowy biometryczny paszport obywatela Ukrainy.
2. Pesel z statusem UKR.
3. Zaktualizowana aplikacja DIIA.PL
4. Akt urodzenia dziecka oryginał (jeśli osoba podróżuje z dzieckiem do 16r.)
5. Ważny międzynarodowy biometryczny paszport obywatela Ukrainy dla dziecka.
6. Zaktualizowana aplikacja DIIA.PL dla dziecka (po 13 r. życia).
7. Oświadczenie - zgoda na wyjazd dziecka za granicę od jednego z rodziców (jeśli dziecko podróżuje tylko z jednym z rodziców).

Ostatni punkt 7. na czas wojny nie jest wymagany przez Straż Graniczną z ukraińskiej strony, ale zdarzają się wypadki, gdy jest ten dokument potrzebny. Zachęcam Was do sporządzenia takiego oświadczenia, żeby zaoszczędzić Wasz czas, a także uniknąć ewentualnych problemów na granicy.

OWIACZ 1Gdzie sporządzić oświadczenie - zgodę na wyjazd dziecka za granice?
Takiego rodzaju dokument jest wymagany przez Straż Graniczną tylko i wyłącznie z ukraińskiej strony. Najlepiej byłoby sporządzić go na Ukrainie u notariusza. Notariusz ma gotowe formularze i samodzielnie tworzy tekst takiego oświadczenia, Państwu pozostaje tylko podpisać ten dokument. W związku z sytuacją jaka istnieje, jest możliwość również udać się do Konsulatu Ukrainy (najbliższym dla mieszkających w Nowogardzie Konsulat Generalny Ukrainy znajduje się w Gdańsku) i tam złożyć wniosek o wydanie takiej zgody na wyjazd dziecka za granice. Ponadto, dbając o interesy Ukraińców, polscy notariusze wyrażają zgodę na poświadczenie Waszego podpisu na własnoręcznie sporządzonym tekście oświadczenia. Zwracam Państwu szczególną uwagę na to, że polscy notariusze nie ponoszą prawnej odpowiedzialności za treść tekstu. Tekst ma być napisany w języku polskim. Później dokument ten można przetłumaczyć za pomocą tłumacza przysięgłego.

Ile można przebywać w Ukrainie?
Ze sprawdzonych źródeł wiemy, że osoby posiadające status UKR mogą wyjeżdżać z Polski na teren Ukrainy, gdy tam toczy się wojna, na okres maksymalny do 30 dni. Ważne jest pamiętać o tym! Gdyż wyjazd dłuższy nawet o jeden dzień spowoduje, że obywatel Ukrainy utraci status UKR, a to w konsekwencji oznacza, że dalszy legalny pobyt w Polsce nie będzie możliwy bez właściwych dokumentów, takich jak: wiza, karta pobytu, karta rezydenta lub biometria w międzynarodowym paszporcie. Oczywiście można ubiegać się o odzyskanie statusu UKR, ale to nie będzie już takie proste.  

Zasady dla osób bez STATUSU UKR:
Co do zasad przekraczania granicy osobom bez STATUSU UKR, to są niezmienne, czyli obywatel Ukrainy musi posiadać:
- dokument na legalny pobyt w Polsce
- albo korzystać z zasad bez wiz dla Ukraińców na terenie Unii Europejskiej.

Przypominam, że do tego jest również koniecznie potrzebny międzynarodowy biometryczny paszport obywatela Ukrainy.
Gdzie wyrobić taki paszport, jeżeli Państwo jeszcze nie posiadają go - to pisałam w poprzednim artykule. Warto pamiętać, że obywatel Ukrainy, wjeżdżając do krajów Unii Europejskiej bez wizy, ma pozwolenie na pobyt na terytorium UE trwający nie dłużej niż 90 dni. Jak pragnie zostać dłużej, to jest zobowiązany ubiegać się o zalegalizowanie swego pobytu w danym kraju.

Szanowni Państwo, na dzisiaj to są wszystkie najważniejsze dla Was informacje, które dotyczą podróżowanie poza granice Polski np. na Ukrainę, o których koniecznie trzeba pamiętać.
W razie jakichkolwiek pytań, zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim na Placu Wolności 1 w pok. 205.                        
W kolejnych artykułach przedstawię Wam inne przydatne informacje o Statusie UKR.  

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

Знову всім привіт. У цій статті я хочу розповісти Вам про правила перетину кордону між Польщею та Україною.
Останнім часом я отримую від Вас багато питань щодо виїзду за межі Польщі, тому що багато людей хотіли б поїхати в Україну і повернутися з різних особистих причин, але невідомо, які зараз правила на кордоні.
Як завжди, я докладу всіх зусиль, щоб надати вам корисну інформацію.

Що необхідно для перетину кордону?
Насамперед розповім про правила перетину кордону для тих громадян України, які мають PESEL зі статусом UKR.
Маючи номер PESEL, ми можемо подати заявку на ДОВІРЕНИЙ ПРОФІЛЬ і завантажити додаток DIIA.PL (mObywatel). Також DIIA.PL необхідний дітям старше 13 років. Нещодавно також з’явилася можливість додати своїх дітей до власного DII. З ДОВЕРЄНИМ ПРОФІЛЕМ і завантаженим додатком DIIA.PL Ви зможете без проблем перетинати кордон.
Навіщо і для чого потрібні PROFIL ZAUFANY і DIIA.PL, Ви можете знову дізнатися в одному з видань газети DZIENNIK NOWOGARDZKI в циклі статей КОРИСНО ДЛЯ УКРАЇНЦІВ, або на сайті: https://nowogard.pl/ в вкладці Україна. Наголошую, що потрібно повідомити на КПП, що Ви маєте додаток DIIA.PL і виїжджаєте з Польщі з наміром повернутися, а повертаєтесь не як турист, а в'їжджаєте як біженець від війни в Україні.

Правила перетину кордону для осіб зі СТАТУСОМ УКР:
Для того, щоб громадянин України, який має статус УКР, міг безпечно перетнути кордон з Польщі в Україну, він повинен мати пакет документів, що дозволяють це зробити. Найбільш важливими є:
1. Дійсний закордонний біометричний паспорт громадянина України.
2. PESEL зі статусом UKR.
3. Оновлений додаток DIIA.PL
4. Оригінал свідоцтва про народження дитини (якщо особа їде з дитиною до 16 років)
5. Дійсний закордонний біометричний паспорт громадянина України для дитини.
6. Оновлений додаток DIIA.PL для дитини (після 13 років).
7. Заява - згода на виїзд дитини за кордон від одного з батьків (якщо дитина їде лише з одним із батьків).

Останній пункт 7. не вимагають на українському кордоні під час війни, але є випадки, коли цей документ потрібен. Я закликаю Вас зробити таку заяву, щоб заощадити свій час і уникнути можливих проблем на кордоні.

Де оформити заяву - згоду на виїзд дитини за кордон?
Такий тип документів прикордонна служба вимагає лише з української сторони. Найкраще оформити його в Україні у нотаріуса. Нотаріус має готові бланки і самостійно складає текст такої заяви, Вам залишається лише підписати цей документ. У зв’язку зі сформованою ситуацією також можна звернутися до консульства України (найближче Генеральне консульство України для тих, хто проживає в Новогарді, знаходиться в Гданську) і подати заяву на отримання такого дозволу на виїзд дитини за кордон. Крім того, дбаючи про інтереси українців, польські нотаріуси погоджуються завірити Ваш підпис на власноруч виготовленій заяві. Звертаю увагу на те, що польські нотаріуси не несуть юридичної відповідальності за зміст тексту. Текст має бути написаний польською мовою. Пізніше цей документ може бути перекладений присяжним перекладачем.

Як довго можна перебувати в Україні?
З перевірених джерел ми знаємо, що люди зі статусом UKR можуть виїхати з Польщі в Україну, коли йде війна, максимум на 30 днів. Важливо пам'ятати про це! Тому, що поїздка довша навіть на один день призведе до втрати громадянином України статусу UKR, а це означає, що подальше легальне перебування в Польщі буде неможливим без відповідних документів, таких як: віза, карта побуту, карта резидента або біометрія в закордонному паспорт.і Звичайно, Ви можете подати заяву на відновлення статусу UKR, але це буде не так просто.

Правила для людей без СТАТУСУ УКРАЇНИ:
Що стосується правил перетину кордону для осіб без СТАТУСУ УКР, то вони незмінні, тобто громадянин України повинен мати:
- документ на легальне перебування в Польщі
- або скористайтеся правилами безвізу для українців у межах Євросоюзу.
Нагадую, що для цього також потрібен закордонний біометричний паспорт громадянина України.
Де взяти такий паспорт, якщо його ще немає – я писала у попередній статті. Варто пам'ятати, що громадянин України, який в'їжджає до Європейського Союзу без візи, має дозвіл на проживання на території ЄС не більше ніж на 90 днів. Якщо він хоче залишитися довше, він зобов'язаний подати заяву на легалізацію свого перебування в даній країні.   

Пані та панове, на сьогодні це вся найважливіша інформація для Вас щодо поїздок за межі Польщі, наприклад, в Україну, про яку Ви повинні пам’ятати.
З будь-якими запитаннями звертайтеся за телефоном 690 800 077 або до уряду міста за адресою Plac Wolności 1, каб. 205.
У наступних статтях я надам Вам іншу корисну інформацію про  Статус УКР.

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько-українських