Witam Państwa. Dzisiaj opowiem Wam o legalizacji swojego pobytu na terenie Polski. Ponieważ myślę, że prawie każdy z Was zadawał sobie pytanie o legalności dalszego pobytu w danym kraju. Postaram się udzielić Wam jak najwięcej informacji na ten temat.

Kto może ubiegać się o Kartę Pobytu:

karta pobytuWszyscy Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski po 24.02.2022 r., mogą przebywać legalnie dzięki wydanemu w Urzędzie Miejskim numerowi PESEL ze statusem UKR. Jednak zgodnie z obowiązującą w Polsce specustawą, legalny pobyt będzie mógł trwać do dnia 24.08.2023 r. W związku z tym, Rząd Polski ustalił, że od 1.04.2023 r. obywatele Ukrainy, którzy posiadają numer PESEL ze statusem UKR, mogą ubiegać się o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy w celu podejmowania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej.
Oto nowe regulacje dotyczące zezwoleń na pobyt:
- zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
- zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,
- zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednak, aby obywatele Ukrainy mogli otrzymać jedno z tych zezwoleń, muszą spełnić wymagania zgodnie z przepisami ustawy o cudzoziemcach:

- najpierw trzeba złożyć wniosek, aby otrzymać zezwolenie na pobyt i może to uczynić każdy obywatel Ukrainy który:
- przebywa w Polsce i ma numer PESEL z adnotacją UKR,
- pracuje lub prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.

Składanie wniosków na Kartę Pobytu nie jest konieczne. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski od dnia 24 lutego 2022 r., będą mogli nadal legalnie przebywać w Polsce na podstawie ochrony czasowej. Najprawdopodobniej okres ochrony czasowej zostanie wydłużony przynajmniej do marca 2024 r.

Warto jednak przy tym pamiętać, że niestety obecna specustawa nie przewiduje możliwości ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy, nawet po 1 kwietnia 2023 roku, przez dzieci objęte w Polsce ochroną czasową nawet, jeśli są dziećmi osób uprawnionych do 1 kwietnia 2023 roku do złożenia wniosku o pobyt czasowy.

Jak złożyć wniosek:

urzad szczecinMożemy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku lub w Urzędzie Wojewódzkim we właściwym do miejsca zamieszkania cudzoziemca. Dla nas najbliższym takim miejscem jest Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Istnieje możliwość wypełnienia wniosku online na stronie: https://generator.gdansk.uw.gov.pl/

Jeśli wniosek zostanie złożony elektronicznie, to unikniemy ewentualnych błędów w składanym wniosku i od razu nasze dane zostaną przesyłane do systemu.

Po wypełnieniu wniosku, należy go wydrukować, własnoręcznie podpisać, dodać niezbędne załączniki i dostarczyć do Urzędu Wojewódzkiego w miejscu zamieszkania obywatela Ukrainy.
Wizytę możemy umówić online: https://kolejkagdansk.ajhmedia.pl/branch/5 , https://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/ lub zadzwonić pod numeru infolinii 58 30 77 160 w Gdańsku, całodobowa automatyczna infolinia dla cudzoziemców 91 44 12 000 w Szczecinie.

urzad gdanskWniosek można również przesłać pocztą na adres: Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin .

Niezbędne dokumenty :

Do uzupełnionego oraz własnoręcznie podpisanego wniosku o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce należy dołączyć:
- 4 aktualne fotografie 35mm na 45 mm,
- kserokopię ważnego dokumentu podróży,
- dowód opłaty skarbowej,
- obowiązkowe załączniki do wniosku, w zależności od rodzaju wnioskowanego zezwolenia. Załącznik nr 1 ma być podpisany przez pracodawcę,
- umowa o prace lub zlecenia,
- umowa najmu mieszkania, meldunek, akt własności nieruchomości,
- powiadomienie o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

Jakie koszty trzeba wpłacić za zezwolenie:

W Polsce obowiązuje opłata skarbowa na zezwolenie czasowe, która wynosi:

- 440 zł – zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
- 340 zł – zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej.
- 100 zł płata za wydanie karty pobytu.

Ważne informacje:

1) Zachęcam, aby wstępnie zweryfikować na stronie internetowej właściwego Urzędu Wojewódzkiego, jakie dokumenty wymagane są od obywateli Ukrainy oraz zapoznać się ze wszystkimi informacjami dotyczącymi składania wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy. Ponadto warto zapoznać się w danym urzędzie o przewidzianym z tym trybem i sposobem składania wniosków, ponieważ może się on różnić w zależności od województwa.

2) Wyjątkowo obywatele Ukrainy, ubiegający się o jedno z zezwoleń na pobyt czasowy, będą zwolnieni z obowiązku osobistego stawiennictwa w Urzędzie Wojewódzkim, jeśli wcześniej oddali odciski linii papilarnych podczas uzyskiwania PESEL UKR. Jeśli jednak tego nie uczynili, osobiste stawiennictwo w Urzędzie Wojewódzkim w celu oddania odcisków linii papilarnych, będzie konieczne.

3) Regularnie przeglądajcie swoją korespondencje. Urząd Wojewódzki może kontaktować się z Państwem w razie potrzeb związanych z waszym wnioskiem.

4) Nie można będzie korzystać jednocześnie z ochrony czasowej i zezwolenia na pobyt czasowy. Udzielenie zezwolenia na pobyt anuluje dotychczasową pomoc obywatelom Ukrainy z statusem UKR.

5) W 95% wydanych dotychczas decyzji na zezwolenie na pobyt czasowy na okres 3 lat było pozytywnych. Drodzy przyjaciele, to wszystko o czym trzeba wiedzieć, gdy uznacie, że Pobytu w Polsce jest Wam potrzebna. W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim na Placu Wolności 1 w pok. 205. W kolejnych artykułach przedstawię Wam inne przydatne informacje.

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

Карта проживання в Польщі

Вітаю, пані та панове. Сьогодні я розповім Вам про легалізацію перебування в Польщі. Тому, що я думаю, що практично кожен з Вас ставив собі питання законності подальшого перебування в тій країні. Я постараюся надати Вам якомога більше інформації на цю темую

Хто може подати заявку на Карту проживання:

Усі українці, які приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року, можуть легально перебувати завдяки номеру PESEL зі статусом UKR, виданому Місцевим Урядом. Однак, згідно з чинним у Польщі спеціальним актом, легальне перебування зможе тривати до 24 серпня 2023 року. Тому уряд Польщі визнав, що з 1 квітня 2023 року громадяни України, які мають номер PESEL з Статус UKR можна подати на отримання дозволу на тимчасове проживання з метою працевлаштування чи ведення бізнесу.

Ось нові правила щодо дозволів на проживання:
*дозвіл на тимчасове проживання та роботу,
*дозвіл на тимчасове проживання для виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації,
*дозвіл на тимчасове проживання з метою провадження підприємницької діяльності.

Однак, щоб громадяни України могли отримати один із цих дозволів, вони повинні відповідати вимогам згідно з положеннями Закону про іноземців: 
- спочатку необхідно подати заяву на отримання дозволу на проживання, і це може зробити будь-який громадянин України, який:
- проживає в Польщі і має номер PESEL з приміткою UKR, 
- працює або веде бізнес в Польщі

Подавати заяви на Карту побуту не є обов’язковим. Громадяни України, які прибули до Польщі з 24 лютого 2022 року, зможуть і надалі легально перебувати в Польщі на підставі тимчасового захисту. Швидше за все, термін тимчасового захисту буде продовжено як мінімум до березня 2024 року. Однак варто пам’ятати, що, на жаль, чинний спеціальний закон не передбачає можливості подати заяву на дозвіл на тимчасове проживання навіть після 1 квітня 2023 року дітям, які охоплені тимчасовим захистом у Польщі, навіть якщо вони є дітьми особи, які мають право до 1 квітня 2023 року подати заяву про тимчасове перебування.

Як подати заяву:

Ми можемо подати заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання в Управлінні Поморського воєводства в Гданську або у Воєводському управлінні, яке відповідає за місцем проживання іноземця. Для нас найближчим таким місцем є Західнопоморське воєводське управління в Щецині. Заявку можна заповнити онлайн за адресою: https://generator.gdansk.uw.gov.pl/ Якщо заявка подана в електронному вигляді, ми уникнемо можливих помилок у поданій заявці, а наші дані будуть негайно надіслані в систему. Після заповнення заяви необхідно її роздрукувати, підписати самостійно, додати необхідні додатки та доставити до Воєводського управління за місцем проживання громадянина України. Ми можемо домовитися про візит онлайн: https://kolejkagdansk.ajhmedia.pl/branch/5 , https://rezerwacja.zuw.szczecin.pl/ або зателефонувати на номер гарячої лінії 58 30 77 160 у Гданську, цілодобова автоматична гаряча лінія для іноземців 91 44 12 000 у Щецині. Заяву також можна надіслати поштою на адресу: Поморське воєводське управління в Гданську, вул. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk, Управління Західнопоморського воєводства ul. Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin.                                                                                                                                      

Необхідні документи:

До заповненої та власноручно підписаної заяви на дозвіл на тимчасове проживання в Польщі необхідно додати:
- 4 актуальні фотографії 35мм на 45 мм, 
- ксерокопія дійсного проїзного документа,
- підтвердження сплати податкового збору,
- обов'язкові додатки до заяви, залежно від виду дозволу, на який звертаються. Додаток № 1 підписується роботодавцем,
- трудовий або договір доручення,
- договір оренди квартири, реєстрація, акт власності на нерухоме майно,
- повідомлення про доручення роботи громадянину України. 

Які кошти потрібно сплатити за дозвіл:

У Польщі існує податковий збір за тимчасовий дозвіл, який становить: 
- 440 злотих - дозвіл на тимчасове проживання та роботу, дозвіл на тимчасове проживання з метою виконання роботи за професією, що вимагає високої кваліфікації. 
- 340 злотих – дозвіл на тимчасове проживання з метою ведення підприємницької діяльності. 
- 100 злотих за видачу карти на проживання. 

Важлива інформація:

1) Я заохочую вас спочатку перевірити на веб-сайті компетентного воєводського управління, які документи вимагаються від громадян України, і прочитати всю інформацію щодо подання заяви на отримання дозволу на тимчасове проживання. Крім того, варто ознайомитись у даному відомстві щодо порядку та способу подання заяв, оскільки він може відрізнятися залежно від воєводства.
2) Як виняток, громадяни України, які звертаються за отриманням одного з дозволів на тимчасове проживання, будуть звільнені від обов’язку особисто з’являтися до Воєводського управління, якщо вони попередньо здавали відбитки пальців під час отримання PESEL UKR. Однак, якщо вони цього не зробили, необхідно буде особисто з’явитися до воєводського управління, щоб здати відбитки пальців.
3) Регулярно переглядайте свою кореспонденцію. Воєводське управління може зв’язатися з вами у разі потреби, пов’язаної з Вашою заявою.
4) Не можна буде одночасно скористатися тимчасовим захистом і картою на тимчасове проживання. Надання дозволу на проживання скасовує діючу допомогу громадянам України зі статусом UKR.
5) У 95% рішень, виданих на даний момент для отримання дозволу на тимчасове проживання терміном на 3 роки, вони були позитивними.

Дорогі друзі, це все, що Вам потрібно знати, коли Ви вирішите, що Вам потрібна карта проживання в Польщі. З будь-якими запитаннями звертайтеся за телефоном 690 800 077 або до мерії за адресою Plac Wolności 1, каб. 205.
У наступних статтях я надам Вам іншу корисну інформацію.

Мар'яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько-українських