status

Dzisiejszy artykuł poświęcony jest utracie statusu UKR. To jeden z największych problem, jaki dotyczy obywateli Ukrainy. W poprzednich artykułach pisałam już, że istnieje możliwość utraty statusu, ale niestety większość osób nie potraktowała tego poważnie. Dlatego postanowiłam jeszcze raz napisać o istotnym znaczeniu tej kwestii.

Status UKR

Czym jest status UKR?
Status UKR to tymczasowa ochrona dla obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce z powodu wojny na Ukrainie. Na ten moment status obowiązuje do 30.06.2024 r. Ponieważ wojna nadal trwa i w najbliższym czasie nie przewiduje się jej zakończenia, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem tymczasowa ochrona zostanie przedłużona. Na jaki okres będzie ona wydłużona tego jeszcze nie wiadomo, ale tu i ówdzie pokazują się informacje, że będzie on wydłużony minimalnie do marca 2025 r.

Zasady jakie obowiązują

Dziękując władzom Polski, które podjęły decyzję o pomocy i wsparciu obywateli Ukrainy, mamy wyjątkową i niepowtarzalną okazję przebywania legalnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej bez wyrabiania dodatkowych dokumentów. Jednak posiadacze statusu UKR często tracą taką możliwość przez swoją niewiedzę oraz poprzez zaniedbanie.
Jeżeli już macie nadany status UKR, to musicie też zapoznać się z obowiązującymi zasadami i przepisami. Ponieważ nieznajomość tych przepisów, nie uchroni nas od poniesienia konsekwencji, w tym i utratę statusu. Dlatego osobiście powinniście sprawdzać, na jakich zasadach przebywacie w Polsce i czy posiadacie status. Sprawdzić to można w Urzędzie Miejskim w miejscu zamieszkania.
Najczęściej utracić status UKR można z powodu wyjazdu z Polski na okres dłuższy niż 30 dni. Nie ma tu znaczenia czy wyjeżdżacie na Ukrainę czy do innego kraju Unii Europejskiej. Teoretycznie macie prawo wyjeżdżać na okres nie dłuższy niż 30 dni, ale jak pokazuje życie, takie wyjazdy bardzo często jednak kończą się utratą statusu. Warto przy tym pamiętać, że straż graniczna krajów UE może nie wiedzieć o znaczeniu statusu UKR i elektronicznego dokumentu DIIA.PL, ponieważ to są dokumenty ważne jedynie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc jakakolwiek Wasza decyzja o wyjeździe z Polski podjęta będzie tylko i wyłącznie na Wasze ryzyko. Musicie być tego świadomi!

Co będzie po utracie statusu UKR

Pamiętajcie, że utrata statusu UKR nie pozwala Wam legalnie przebywać w Polsce. Tracicie też możliwość wjazdu do kraju bez pozwalających na to dokumentów. Jeżeli pobieraliście w Polsce świadczenia pieniężne, to od razu będą one wstrzymane, aż do momentu odzyskania statusu.
Zdarza się tak, że pieniądze nadal wpływają na Wasze konto bankowe, choć nie posiadacie już statusu UKR. Po pewnym czasie informacja dotrze do ZUS o tym, że utraciliście status UKR w danym dniu i możecie spodziewać się pisma z żądaniem zwrotu wszystkich pieniędzy, które wpłynęły na Wasze konto po dacie utraty statusu. Ponadto mogą być doliczone nawet odsetki.
W takim przypadku lepiej jak najszybciej zwrócić wszystkie pobrane nienależne nam świadczenia pieniężne, bo jeżeli tego nie zrobimy, ZUS poprzez komornika odbierze je nam z należnymi odsetkami za zwłokę plus koszt postępowania komorniczego.

Jak wjechać do Polski

 W przypadku utraty statusu UKR może zostać on przywrócony. Osoba, która nie dopełniła tych formalności i utraciła legalność pobytu, powinna zgłosić się do komendanta placówki Straży Granicznej na przejściu granicznym, które przekroczyła, z prośbą o sprostowanie danych w rejestrze SG i przywrócenie legalności pobytu.
Można też ponownie wjechać do Polski po utracie statusu, wyrabiając sobie wizę. Wjazd do Polski na pobyt krótkoterminowy (tj. max 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz) dla obywateli Ukrainy w ramach przepisów o ruchu bezwizowym od dnia 11.06.2017 r. możliwy jest na podstawie ważnego paszportu biometrycznego, po spełnieniu dodatkowych warunków wjazdowych. Przypominam, że polską wizę można wyrobić przebywając na terenie Ukrainy i posiadając potrzebny komplet dokumentów.

wniosekWażne informacje

Szanowni Państwo! Już niebawem zbliża się okres wakacji oraz urlopów i zapewne już planujecie sobie ten czas. Zachęcam każdego z Was do przejrzenia swoich dokumentów podróży, a także sprawdzenia posiadanego statusu UKR! Zwracam Wam też uwagę na to, że większość krajów UE nie pozwala na podróż do ich kraju, jeżeli Wasz paszport jest ważny poniżej 6 miesięcy. Oprócz tego, niezbędna jest aktualizacja DII.PL w dzień wyjazdu z Polski i koniecznie w dzień powrotu.
Drodzy przyjaciele, jeśli będziecie trzymać się zasad związanych z statusem UKR, to Wasza podróż odbędzie się bez większych problemów, czego serdecznie Wam życzę wszystkim.

W razie pytań zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu 690 800 077 lub w Urzędzie Miejskim, Plac Wolności 1, pok. 205.                               

Mariana Berezhnytska
pełnomocnik Burmistrza
ds. polsko-ukraińskich

* * *

Втрата статусу УКР

Сьогоднішня стаття присвячена втраті статусу УКР. Це одна з найбільших проблем громадян України. Я вже писала у попередніх статтях, що є ймовірність втрати статусу, але, на жаль, більшість людей не сприймали це всерйоз. Тому я вирішила ще раз написати про важливість цього питання.

Статус УКР

Що таке статус UKR?
Статус UKR є тимчасовим захистом для громадян України, які знайшли притулок у Польщі через війну в Україні. На даний момент статус дійсний до 30 червня 2024 року. Оскільки війна ще триває і її завершення найближчим часом не передбачається, дуже ймовірно, що тимчасовий захист буде продовжено. На який термін його продовжать, поки невідомо, але подекуди з'являється інформація, що його продовжать як мінімум до березня 2025 року.

Правила, які зобов’язують

Завдяки польській владі, яка вирішила допомогти та підтримати українських громадян, ми маємо унікальну та неповторну можливість легально перебувати в Республіці Польща без отримання додаткових документів. Однак власники статусу UKR часто втрачають таку можливість через своє необізнаність і недбалість.
Якщо Ви вже отримали статус UKR, Ви також повинні ознайомитися з відповідними правилами та положеннями. Тому, що незнання цих норм не захистить нас від наслідків, включно з втратою статусу. Тому варто особисто перевірити, на яких умовах Ви перебуваєте в Польщі та чи маєте статус. Перевірити це можна в мерії за місцем проживання.                                      Найчастіше Ви можете втратити статус UKR через виїзд з Польщі на термін більше 30 днів. Не має значення, їдете Ви в Україну чи іншу країну Європейського Союзу. Теоретично Ви маєте право виїхати на термін не більше 30 днів, але, як показує життя, такі поїздки дуже часто закінчуються втратою статусу. Варто пам’ятати, що прикордонники країн ЄС можуть не знати про важливість статусу UKR та електронного документа DIIA.PL, адже це документи, дійсні лише на території Республіки Польща. Таким чином, будь-яке рішення, яке Ви приймете залишити Польщу, буде прийнято виключно на Ваш власний ризик. Ви повинні знати про це!

Що буде після втрати статусу УКР?

Пам’ятайте, що втрата статусу UKR не дозволяє Вам легально перебувати в Польщі. Ви також втрачаєте можливість в'їхати в країну без необхідних документів. Якщо Ви отримували грошову допомогу в Польщі, її дію буде негайно призупинено до відновлення статусу.
Трапляється, що гроші все одно надходять на Ваш банківський рахунок, навіть якщо Ви вже не маєте статусу UKR. Через деякий час в ZUS прийде інформація про те, що Ви втратили статус UKR в певний день, і Ви можете очікувати листа з вимогою повернути всі гроші, які були перераховані на Ваш рахунок після дати втрати статусу. Крім того, можуть бути додані навіть відсотки.
У такому випадку краще якнайшвидше повернути всі неправомірно зібрані грошові виплати, тому що якщо ми цього не зробимо, ZUS через судового виконавця забере їх у нас разом із відсотками за прострочення плюс вартість судово-виконавче провадження.

Як в'їхати до Польщі

Якщо Ви втратите статус UKR, його можна відновити. Особа, яка не виконала ці формальності та втратила законність свого перебування, повинна з’явитися до коменданта прикордонної застави на пункті пропуску, який вона перетнула, з проханням виправити дані в журналі прикордонної служби та відновити законність його перебування.
Ви також можете повторно в’їхати до Польщі після втрати статусу, отримавши візу. В’їзд до Польщі для короткотермінового перебування (тобто максимум 90 днів за кожний період 180 днів ) для громадян України згідно з безвізовим режимом з 11 червня 2017 року можливий за дійсним біометричним паспортом, після дотримання додаткових умов в’їзду. Нагадаю, що польську візу можна отримати, перебуваючи в Україні та маючи необхідний пакет документів.

Важлива інформація

Пані та панове! Незабаром сезон відпусток, і Ви, напевно, вже плануєте цей час. Я закликаю кожного з Вас переглянути свої проїзні документи та перевірити свій статус UKR! Також хотіла би звернути Вашу увагу на те, що більшість країн ЄС не дозволяють Вам в’їхати в свою країну, якщо Ваш паспорт дійсний менше 6 місяців. Крім того, необхідно оновити DII.PL в день виїзду з Польщі і обов'язково в день повернення.
Дорогі друзі, якщо Ви будете дотримуватись правил щодо статусу UKR, Ваша подорож пройде без особливих проблем, чого я Вам усім щиро бажаю.
З будь-якими запитаннями можна звернутися до мене за телефоном: 690 800 077 або в  мерії міста в Новогарді, Plac Wolności 1, каб. 205.

Мар’яна Бережницька
уповноважена особа
мера міста до справ
польсько - українських